Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Kogo łaska Boża prowadzi do odprawienia spowiedzi generalnej, niech z uwagą – dokładnie – weźmie pod uwagę te 8 kapłańskich wskazań!
Chodzi o to, aby do spowiedzi generalnej przygotować się dobrze i spowiedź odprawić dobrze. –
więcej