Kara Boża jest pewna

Straszną jest rzeczą podnieść rękę na katolicki kult. Straszną jest rzeczą niszczenie katolickiej Mszy Świętej. Trwa ono w oficjalnych strukturach kościelnych już ponad pięćdziesiąt lat. Za niszczenie katolickiej Mszy Świętej będzie kara Boża. To jest pewne.


Papież Św. Pius V bullą Quo primum zobligował Kościół Katolicki, aby po wsze czasy była w nim celebrowana Msza Święta w rycie rzymskim. Kończy bullę słowami: „(…) nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła”.