Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Kogo łaska Boża prowadzi do spowiedzi generalnej, niech się solidnie przygotuje – niech przeczyta z uwagą i dokładnie trzy polecane książki i treści podane – tutaj