Wierność modlitwie codziennej

Kto cieszy się gorliwością, pokojem serca i wytrwałością w modlitwie, niech ze spokojem kontynuuje codzienną modlitwę.
Kto jest nagabywany przez diabła, który na dziesiątki sposobów kusi do zaniedbania modlitwy, do przesunięcia jej „na później” (co niejednokrotnie kończy się jej opuszczeniem), niech walczy dzielnie i codziennej modlitwie dochowa wierności w pełni – do ostatniego Zdrowaś Maryjo.
A kto z dopustu Bożego cierpi wielkie i długotrwałe niechęci do modlitwy, niech nagina wolę i dochowa wierności modlitwie codziennie.