Tradycyjne katolickie katechizmy

Lektura priorytetowa, niezbędna, konieczna!
Dzięki wytrwałej lekturze tradycyjnych katolickich katechizmów, będziemy coraz lepiej poznawać wiarę katolicką oraz będziemy się stawać coraz bardziej zdolni do rozpoznania i odrzucenia błędów wierze katolickiej przeciwnych.
Arcybiskup Józef Bilczewski tak pisał o katechizmie katolickim:

„Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, Ojcowie Kościoła i Święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania, poruszające umysł i serce człowieka”.

W naszej kruchcie strategicznej dostępne są:

Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Katechizm większy pochwalony i zalecony przez św. Piusa X papieża

Katechizm krótki pochwalony i zalecony przez św. Piusa X papieża

Katechizm św. Alfonsa Liguoriego doktora Kościoła rozszerzony przez Ks. Bronisława Markiewicza

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!