Lekcja

„A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni w modlitwie, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni, nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo posiedli w dziedzictwie. Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady. Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża. Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy Jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle. I któż wam zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie? Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze. Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych” (1 P 3, 8-15).