„Odmawiajcie Różaniec!”

Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca! A komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec – wszystkie trzy części: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Przy odmawianiu jednej części zachowajmy katolicki porządek:

Tajemnice radosne – w poniedziałek i czwartek,
Tajemnice bolesne – we wtorek i piątek,
Tajemnice chwalebne – w środę, sobotę i niedzielę.


Rosarium – więcej