Ku umocnieniu wiary

Wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym. Źródłami Objawienia Bożego są: Pismo Święte i Tradycja.
Ożywić i umocnić naszą wiarę mogą:

– Cuda Eucharystyczne uznane przez Kościół Katolicki,
– Ciała niektórych świętych zachowane w stanie nienaruszonym,
– Pisma świętych mistyków, ukazujące detaliczną troskę Pana Boga o każdą duszę.

Poznawanie powyższych faktów i treści będzie dla duszy umacniające w wierze, pocieszające i mobilizujące do wierności!