Cezaropapizm ciągle żywy

Poddanie spraw Kościoła Katolickiego władzy świeckiej jest procederem niezwykle niebezpiecznym. Równia pochyła w dół.
Tragizm współczesnych okoliczności ujawnia się dodatkowo w tym, że dzieje się to za przyzwoleniem – a nawet skwapliwą współpracą – ludzi uchodzących za hierarchów katolickich.