Najlepsze wykorzystanie czasu na świecie

Jeśli obowiązki stanu i okoliczności mi pozwalają, przybiegam na Mszę Świętą w rycie rzymskim codziennie!
Branie udziału we Mszy Świętej jest to najlepsze wykorzystanie czasu na świecie. Dusza katolicka tak myśli i tak czyni!