Temat bardzo ważny!

Wśród niedorzeczności krzewionych przez duchownych zmienionej religii są między innymi dwie herezje dotyczące rzeczy ostatecznych: apokatastaza oraz fałszywa nauka jakoby dopiero po śmierci była człowiekowi dana możliwość ostatecznego opowiedzenia się za Bogiem lub przeciw Bogu.
Kazanie jest przestrogą przed tymi niezwykle groźnymi herezjami!