Strzeżmy się Komunii świętokradzkiej!

Dlaczego nawet akt doskonałej skruchy nie jest wystarczający do godnego przyjęcia Komunii Świętej przez osobę, która wie, że jest w stanie grzechu śmiertelnego?
Akt ten nie jest wystarczający, gdyż Kościół w poczuciu szacunku do tego sakramentu zarządził, że nikt w stanie grzechu śmiertelnego nie może odważyć się na przystąpienie do Komunii Świętej bez spowiedzi.
Czy osoby przyjmujące Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego przyjmują Jezusa Chrystusa?
Osoby przyjmujące Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego przyjmują Jezusa Chrystusa, ale nie otrzymują Jego łaski, a przy tym popełniają świętokradztwo i zasługują sobie na wieczne potępienie” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).