Powaga argumentacji

Od ponad pięćdziesięciu lat w strukturach kościelnych krzewiona jest zmieniona – i mutująca w dalszym ciągu – religia.
Zmienioną religię potępia odwieczne nauczanie papieży i soborów.
Argumentacja obiektywna. Katolicka. – więcej