Warunki godnego przyjęcia Komunii Świętej

Jakie warunki konieczne są do godnego przyjęcia Komunii Świętej?
Do godnego przyjęcia Komunii Świętej potrzebne są trzy warunki: trzeba być w stanie łaski Bożej, należy pościć od północy aż do momentu przyjęcia Komunii Świętej*, a także wiedząc co mamy przyjąć, należy przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).


* Z racji wprowadzenia Mszy wieczornych, Pius XII udzielił pozwolenia, aby skrócić post do trzech godzin.