Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Św. Jan Bosko wiele łask otrzymał z Nieba, wzywając Matkę Bożą wezwaniem: Auxílium Christianórum, ora pro nóbis – Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
I my często wzywajmy Matkę Bożą tym wezwaniem.