Inne skutki przyjmowania Przenajświętszego Sakramentu

Czy Przenajświętszy Sakrament powoduje w nas jeszcze inne skutki?
Tak, Przenajświętszy Sakrament powoduje w nas jeszcze trzy inne skutki: osłabia namiętności, a zwłaszcza żądze cielesne; powoduje w nas wzrost miłości do Boga i bliźnich oraz pomaga nam w podporządkowaniu się woli Jezusa Chrystusa; a także jest zadatkiem przyszłej chwały i zmartwychwstania naszych ciał” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).