Ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu

Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament?
Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy, którą spożywał ze swymi uczniami, wieczorem przed swą męką” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).