Modlitwa, modlitwa, modlitwa…

Komplementarnie do kazania z ostatniej niedzieli, czytajmy z uwagą(!) rozdział 16 – od strony 370 – zatytułowany: MODLITWA BŁAGALNA.


Dzieło dostępne w kruchcie.