Mocą Boga wszechmogącego

W jaki sposób postacie chleba i wina mogą nadal istnieć bez substancji, której przysługiwały?
Postacie chleba i wina mogą nadal istnieć bez substancji, której przysługiwały, gdyż dzieje się to w cudowny sposób, mocą Boga wszechmogącego” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).