Postacie chleba i wina

Czy po konsekracji pozostaje cokolwiek z chleba i wina?
Po konsekracji z chleba i wina pozostają tylko ich postacie.

Czym są postacie chleba i wina?
Postacie chleba i wina to ilość i zmysłowe jakości chleba i wina, takie jak kształt, barwa i smak” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).