Transsubstancjacja

Jak Kościół nazywa cudowną przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa?
Kościół nazywa tę cudowną przemianę, która codziennie dokonuje się na ołtarzach, transsubstancjacją, czyli przeistoczeniem” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).