Hojność Nieba

Jakże nieroztropnie postępuje dusza, która zamyka się w ubożuchnym horyzoncie doczesności.
Jakże roztropnie postępuje dusza, która zachowuje otwartość na przyjęcie skarbów łaski z Nieba.
Łaskę Bożą otrzymujemy przez ufną modlitwę. Sam Pan nasz Jezus Chrystus zapewnia: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7, 7).
Módlmy się codziennie. Ufnie, gorliwie, wytrwale!
Łaskę Bożą otrzymujemy przez Sakramenty Święte. Sakramenty Święte są skutecznymi znakami łaski Bożej, ustanowionymi przez Jezusa Chrystusa dla uświęcenia naszych dusz.
Sakramenty Święte – Sakrament Pokuty i Najświętszy Sakrament – przyjmujmy często. Ufnie, gorliwie, wytrwale!
Niebo jest hojne. Czy jednak chcemy skarby łaski przyjmować?