Św. Justyn, męczennik

Żywot świętego Justyna ukazuje, że i osoby świeckie przez kompetentną apologię mogą się wielce przyczynić do krzewienia ortodoksyjnej katolickiej wiary, demaskując błędy i odrzucając je piórem wyrazistym. Świadectwo męczeńskie koronuje chwalebnie trud wierności Chrystusowi.