Dusza katolicka niech rozumie czas łaski!

Nie włączajmy się w nurt utyskiwania nad malejącą frekwencją w religii reformowanej.
Czyńmy roztropnie, co możliwe, aby jak największej liczbie dusz pokazać adres katolicki: Mszę Świętą w rycie rzymskim i tradycyjne katolickie katechizmy. – więcej