Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj – w piątek po Niedzieli Męki Pańskiej – przypada święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.
Z uwagą i skupieniem rozważmy słowa Sekwencji Stabat Mater.
Dusza katolicka gorliwa przybędzie do kościoła, aby wziąć udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz w Drodze Krzyżowej – przechodząc od stacji do stacji, rozważy tajemnicę Męki Pańskiej i boleści Najświętszej Maryi Panny.