Katolickie lektury duchowe

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa.
Lektura tego dziełka była przez wieki wielce pożyteczna dla pokoleń dusz katolickich. Będzie pożyteczna i dla naszej duszy.

Jeden rozdział czytany niespiesznie codziennie będzie nam cenną pomocą w podejmowaniu pracy nad sobą i w kierowaniu naszej duszy ku Panu Bogu.


Książka w małym formacie, pięknie wydana – dostępna w kruchcie.