Dwa święta

Dzisiaj święto Św. Gabriela Archanioła, który z rozporządzenia Bożego zwiastował Najświętszej Dziewicy: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami (…). Nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus” (Łk 1, 28.30-31).
A jutro święto Zwiastowania.
Z radością konstatujemy bliskość chronologiczną powiązanych świąt w kalendarzu kościelnym.
Dusza gorliwa – o ile możliwe – przybędzie na Mszę Świętą w rycie rzymskim.