Czym jest modlitwa?

Elevátio méntis in Déum. – Wzniesienie umysłu do Boga (Św. Tomasz z Akwinu).

„Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).