Restytucja

restytucja (z łac. restitutio) – naprawienie szkody, zwrot rzeczy.
Jeśli ktoś coś ukradł, ma obowiązek restytucji, czyli zwrócenia ukradzionej rzeczy. Jeśli ktoś wyrządził szkodę, ma obowiązek szkodę naprawić.


więcej – zob. zakładka: Słowniczek