Lektura dla duchowieństwa

W czasach zamętu powszechnego wielce pożyteczną dla duchowieństwa okaże się lektura żywotów świętych pasterzy – papieży, biskupów i kapłanów – oraz słowa, jakie pozostawili. Dzięki tej lekturze dojrzewać będą decyzje miłe Niebu. – więcej