Dni tygodnia

Díes hebdómadae
Dni tygodnia

Domínica – niedziela
Feria secunda – poniedziałek
Feria tertia – wtorek
Feria quarta – środa
Feria quinta – czwartek
Feria sexta – piątek
Sábbato – sobota