Gdzie jest Kościół?

Kościół – chodzi o Kościół Katolicki, jeden, święty, katolicki, apostolski. Jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Wiara – chodzi o wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie (zob. Mk 16, 16).

Ecclésia íbi est, ubi fídes vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”

(św. Hieronim, Doktor Kościoła).