Przedświąteczna spowiedź (3/5)

Przed świętami trzeba się dobrze wyspowiadać.
A przedtem – trzeba się do spowiedzi dobrze przygotować.
Trzeba dobrze wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia,
Żal za grzechy,
Mocne postanowienie poprawy,
Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź,
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzecim warunkiem jest mocne postanowienie poprawy:

Słuchajmy z uwagą pięciu kazań o spowiedzi – i udostępniajmy innym – aby wiele dusz w Polsce i za granicą podjęło zbawienną decyzję odprawienia dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi!
Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów albo więcej.