Trzeba się pokornie modlić o światło dla naszych decyzji i działań

„Nie każde bowiem pragnienie, choćby się wydawało dobre i prawe, pochodzi od Ducha Świętego.
Trudno jest rozstrzygnąć z całą pewnością, czy cię duch dobry czy zły przynagla, czy też osobista skłonność, abyś pragnął tego czy tamtego.
Wielu się w końcu zachwiało, chociaż z początku myśleli, że kieruje nimi duch dobry” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).