Suche Dni

W tygodniu – w środę, piątek i sobotę – przypadają kwartalne Suche Dni. Zachowujemy post ścisły.
Papież Św. Pius X w Katechizmie katolickim naucza:

W jakim celu zostały ustanowione Suche Dni?
Suche Dni zostały ustanowione: 1) Aby o każdej z czterech pór roku poświęcić kilka dni na pokutę. 2) Aby prosić Boga o zachowanie owoców ziemi. 3) Aby podziękować Bogu za to wszystko, co nam już dał. 4) Aby prosić Boga gorąco o dobrych kapłanów dla Jego Kościoła, gdyż zwyczajowym dniem udzielania święceń kapłańskich jest sobota w okresie Suchych Dni.