O akcie żalu doskonałego przed snem

Żal doskonały, czyli skrucha: „Żal ten pozwala nam natychmiast uzyskać odpuszczenie grzechów, pomimo że obowiązek odbycia spowiedzi nadal pozostaje do wypełnienia” (Św. Pius X, Katechizm katolicki).
Miejmy na uwadze i praktykujmy!
A gdybyśmy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia, a nie było możliwości wyspowiadania się, wzbudzajmy wtedy akt żalu doskonałego, połączony z pragnieniem wyspowiadania się. – więcej