Choć przez jeden dzień

„Gdybym choć przez jeden dzień godnie Ci służyć zdołał! Zaprawdę, Ty jeden jesteś godzien wszelkiej służby, czci i wiekuistej chwały” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).