Przystępowanie do Komunii Świętej

Po trzykrotnej modlitwie „Dómine, non sum dignus…”, spokojnie, ale nie zwlekając, przybliżamy się do prezbiterium i pokornie klękamy, czekając aż kapłan udzieli nam Komunii Świętej. Starajmy się unikać takiej sytuacji, by kapłan z Najświętszym Sakramentem musiał czekać aż wierni podejdą.