Pana Boga kochać i chwalić

„Nie pragnij, aby cię kiedykolwiek specjalnie chwalono lub kochano; przystoi to tylko samemu Bogu, który nie ma sobie podobnego” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).