Ortografia i wiara

Dużą literą piszemy wyrazy ze względu na ogólną regułę (np. nazwy własne). Dużą literą piszemy, chcąc podkreślić szacunek dla rzeczy bądź osoby, o której, czy do której piszemy.

Niektórzy piszą: msza święta. Jest to niestosowne.
Niektórzy piszą: msza św.. Jest to niestosowne.
Nie jest błędne pisać: Msza św.
Nie jest błędne pisać: Msza święta.
Można pisać doskonalej, uwzględniając rzeczywistość, o której piszemy i dając świadectwo naszego najwyższego szacunku wobec rzeczywistości, o której piszemy.
Kto poznaje prawdę o tym, czym jest w istocie Msza Święta, pisze:

Msza Święta.

Kto daje świadectwo najwyższego szacunku wobec Mszy Świętej, pisze:

Msza Święta.