Lektury katolickie

Z uwagą i po wielekroć czytajmy encyklikę Piusa XI Mortálium ánimos. Katolickie nauczanie katolickiego Papieża. Wiele światła przyniesie naszej głowie wystawionej na wpływy różne.