Destrukcja i przywracanie katolickiego porządku

Pan Bóg nie pozwoli bezkarnie reformować i niszczyć tego, co katolickie.
W perspektywie przywracania katolickiego porządku stawiajmy sobie pytania:

Czy już podjąłem decyzje poważne?
Czy już podjąłem działania konsekwentne?
Czy już jestem gotowy dać świadectwo nieanonimowe? – więcej