Czytajmy żywoty Świętych!

Św. Tomasz Becket to jedna z najbardziej świetlanych postaci Kościoła Katolickiego w Anglii. Pasterz dobry. Sprzeciwił się uzurpacjom władzy świeckiej. Wierność dopełnił łaską męczeństwa.
Anglia do dzisiaj udręczona herezją. Módlmy się o odrodzenie wiary katolickiej w ojczyźnie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika.
Czytajmy żywoty Świętych!