Czy zrozumiałem czas łaski?

Dobiega końca Rok Pański 2020. Czy już podjąłem decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim?