Patronat świętych Młodzianków

Jedno z polskich wydań Mszału Rzymskiego przypomina:
W średniowieczu obchodzono w dniu dzisiejszym święto patronalne kościelnych chórów chłopięcych.