Playlista

Playlista – odrębne nagrania można połączyć w jedną playlistę. Wystarczy wtedy uruchomić pierwsze nagranie, a pozostałe będą się odtwarzać automatycznie.
Tą metodą będą tu udostępniane kolędy. Wystarczy uruchomić pierwszą, a następne kilkanaście będzie się odtwarzać automatycznie.