Porekolekcyjny rachunek sumienia

Czy już czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy?
Przynajmniej jedną stronę dziennie? Codziennie?

Czy już czytam codziennie żywoty Świętych?
Przynajmniej jedną stronę dziennie? Codziennie?

Czy już czytam codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym?
Przynajmniej jedną stronę dziennie? Codziennie?