Lektura katolicka codzienna (1/3)

Dla coraz lepszego poznawania wiary katolickiej, dla poznawania i odrzucenia błędów wierze przeciwnych oraz dla postępu w życiu duchowym, konieczna jest codzienna lektura treści katolickich – niezmąconych.
Miejmy na biurku tradycyjne katolickie katechizmy. I czytajmy. Choćby niewielkimi fragmentami – codziennie!
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.