Postępujmy w znajomości języka Kościoła Katolickiego!

Znajomość łaciny kościelnej możemy wzbogacać, posługując się materiałami tekstowymi i audio, dostępnymi pod zakładką: Łacina kościelna.