Divínum Offícium

Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium – wejście

Cenny jest m.in. – w środkowych dwóch dolnych kolumnach – wybór wersji (według chronologii) oraz języka tłumaczenia.
Korzystając z Divínum Offícium – odczytując z uwagą odnośne teksty, przede wszystkim Lekcję i Ewangelię (kliknijmy u góry: Sancta Missa) – możemy z pożytkiem przygotować się do Mszy Świętej.